Coronavirus

This table shows the usage figures (top downloads) for items relevant to Coronavirus in the selected services (IRUS-UK - Institutional Repository Usage Statistics UK, CORE - use of items downloaded from CORE, IRUS-ANZ - Institutional Repository Usage Statistics Australia and New Zealand, IRUS-US - Institutional Repository Usage Statistics United States). Each column can be sorted to show the top 20 most used items during that time period.

* Last Updates: IRUS-UK up to 27th November 2021, CORE up to 27th November 2021, IRUS-ANZ up to 26th November 2021, IRUS-US up to 8th August 2020

Item titles searched using the term:
"coronavirus" OR "novel coronavirus" OR "2019-nCoV" OR "covid-19" OR "covid19" OR "SARS-CoV-2"

Total number of results found: 23,886
Service Title Author Item Type Repository Total 2019 2020 Jan-2021 Feb-2021 Mar-2021 Apr-2021 May-2021 Jun-2021 Jul-2021 Aug-2021 Sep-2021 Oct-2021 Nov-2021 *
CORE Detection of SARS coronavirus in plasma by real-time RT-PCR Grant, PR;Garson, JA;Tedder, RS;Chan, PKS;Tam, JS;Sung, JJY CORE 30 0 7 4 12 1 0 0 0 0 2 1 2 1
CORE Association of HLA class I with severe acute respiratory syndrome coronavirus infection Lin, Marie;Tseng, Hsiang-Kuang;Trejaut, Jean A;Lee, Hui-Lin;Loo, Jun-Hun;Chu, Chen-Chung;Chen, Pei-Jan;Su, Ying-Wen;Lim, Ken Hong;Tsai, Zen-Uong;Lin, Ruey-Yi;Lin, Ruey-Shiung;Huang, Chun-Hsiung CORE 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE Bioinformatics analysis of SARS coronavirus genome polymorphism Pavlović-Lažetić, Gordana M;Mitić, Nenad S;Beljanski, Miloš V CORE 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE Moderate mutation rate in the SARS coronavirus genome and its implications Zhao, Zhongming;Li, Haipeng;Wu, Xiaozhuang;Zhong, Yixi;Zhang, Keqin;Zhang, Ya-Ping;Boerwinkle, Eric;Fu, Yun-Xin CORE 6 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE Date of origin of the SARS coronavirus strains Lu, Hongchao;Zhao, Yi;Zhang, Jingfen;Wang, Yuelan;Li, Wei;Zhu, Xiaopeng;Sun, Shiwei;Xu, Jingyi;Ling, Lunjiang;Cai, Lun;Bu, Dongbo;Chen, Runsheng CORE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE Mutational dynamics of the SARS coronavirus in cell culture and human populations isolated in 2003 Vega, Vinsensius B;Ruan, Yijun;Liu, Jianjun;Lee, Wah Heng;Wei, Chia Lin;Se-Thoe, Su Yun;Tang, Kin Fai;Zhang, Tao;Kolatkar, Prasanna R;Ooi, Eng Eong;Ling, Ai Ee;Stanton, Lawrence W;Long, Philip M;Liu, Edison T CORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE A human in vitro model system for investigating genome-wide host responses to SARS coronavirus infection Ng, Lisa FP;Hibberd, Martin L;Ooi, Eng-Eong;Tang, Kin-Fai;Neo, Soek-Ying;Tan, Jenny;Krishna Murthy, Karuturi R;Vega, Vinsensius B;Chia, Jer-Ming;Liu, Edison T;Ren, Ee-Chee CORE 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE Genome structure and transcriptional regulation of human coronavirus NL63 Pyrc, Krzysztof;Jebbink, Maarten F;Berkhout, Ben;van der Hoek, Lia CORE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE Dynamic changes of serum SARS-Coronavirus IgG, pulmonary function and radiography in patients recovering from SARS after hospital discharge Xie, Lixin;Liu, Youning;Fan, Baoxing;Xiao, Yueyong;Tian, Qing;Chen, Liangan;Zhao, Hong;Chen, Weijun CORE 21 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE A novel pancoronavirus RT-PCR assay: frequent detection of human coronavirus NL63 in children hospitalized with respiratory tract infections in Belgium Moës, Elien;Vijgen, Leen;Keyaerts, Els;Zlateva, Kalina;Li, Sandra;Maes, Piet;Pyrc, Krzysztof;Berkhout, Ben;van der Hoek, Lia;Van Ranst, Marc CORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE A Three-Stemmed mRNA Pseudoknot in the SARS Coronavirus Frameshift Signal Plant, Ewan P; Pérez-Alvarado, Gabriela C; Jacobs, Jonathan L; Mukhopadhyay, Bani; Hennig, Mirko; Dinman, Jonathan D CORE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE An atypical RNA pseudoknot stimulator and an upstream attenuation signal for −1 ribosomal frameshifting of SARS coronavirus Su, Mei-Chi;Chang, Chung-Te;Chu, Chiu-Hui;Tsai, Ching-Hsiu;Chang, Kung-Yao CORE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE Croup Is Associated with the Novel Coronavirus NL63 van der Hoek, Lia;Sure, Klaus;Ihorst, Gabriele;Stang, Alexander;Pyrc, Krzysztof;Jebbink, Maarten F;Petersen, Gudula;Forster, Johannes;Berkhout, Ben;Ãœberla, Klaus CORE 6 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CORE Design of Wide-Spectrum Inhibitors Targeting Coronavirus Main Proteases Yang, Haitao; Xie, Weiqing; Xue, Xiaoyu; Yang, Kailin; Ma, Jing; Liang, Wenxue; Zhao, Qi; Zhou, Zhe; Pei, Duanqing; Ziebuhr, John; Hilgenfeld, Rolf; Yuen, Kwok Yung; Wong, Luet; Gao, Guangxia; Chen, Saijuan; Chen, Zhu; Ma, Dawei; Bartlam, Mark; Rao, Zihe CORE 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CORE Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread Vincent, Martin J;Bergeron, Eric;Benjannet, Suzanne;Erickson, Bobbie R;Rollin, Pierre E;Ksiazek, Thomas G;Seidah, Nabil G;Nichol, Stuart T CORE 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE The SARS Coronavirus S Glycoprotein Receptor Binding Domain: Fine Mapping and Functional Characterization Chakraborti, Samitabh;Prabakaran, Ponraj;Xiao, Xiaodong;Dimitrov, Dimiter S CORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE Molecular signature of clinical severity in recovering patients with severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) Lee, Yun-Shien;Chen, Chun-Houh;Chao, Angel;Chen, En-Shih;Wei, Min-Li;Chen, Lung-Kun;Yang, Kuender D;Lin, Meng-Chih;Wang, Yi-Hsi;Liu, Jien-Wei;Eng, Hock-Liew;Chiang, Ping-Cherng;Wu, Ting-Shu;Tsao, Kuo-Chein;Huang, Chung-Guei;Tien, Yin-Jing;Wang, Tzu-Hao;Wa CORE 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE A simple and rapid approach for screening of SARS-coronavirus genotypes: an evaluation study Chung, Grace TY;Chiu, Rossa WK;Cheung, Jo LK;Jin, Yongjie;Chim, Stephen SC;Chan, Paul KS;Lo, YM Dennis CORE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE Correction: Design of Wide-Spectrum Inhibitors Targeting Coronavirus Main Proteases Yang, Haitao;Xie, Weiqing;Xue, Xiaoyu;Yang, Kailin;Ma, Jing;Liang, Wenxue;Zhao, Qi;Zhou, Zhe;Pei, Duanqing;Ziebuhr, John;Hilgenfeld, Rolf;Yuen, Kwok Yung;Wong, Luet;Gao, Guangxia;Chen, Saijuan;Chen, Zhu;Ma, Dawei;Bartlam, Mark;Rao, Zihe CORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORE Functional and Genetic Analysis of Coronavirus Replicase-Transcriptase Proteins Sawicki, Stanley G;Sawicki, Dorothea L;Younker, Diane;Meyer, Yvonne;Thiel, Volker;Stokes, Helen;Siddell, Stuart G CORE 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jisc logo Evidence Base logo Cranfield logo